МОНГОЛБАНКНЫ НЭРЭМЖИТ ЭСЭЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
  • Share : 0
  • Уншсан : 289
  • 9 сарын 1

 

Дэлгэрэнгүйг доорх линкээр:

https://www.mongolbank.mn/documents/zar/2021/%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B6-%D1%8D%D1%81%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8D%D0%BC%D1%86%D1%8D%D1%8D%D0%BD-2021-%D0%BE%D0%BD-iii-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB.pdf?fbclid=IwAR2jZdGJjDv13keLOXpReHCHqWxmbVAKpTiyzGcA0VKhXoBn700tCB_9ZnA

 

 

Холбоотой зөвлөгөө