“ДЭЛХИЙН МӨНГӨНИЙ ДОЛОО ХОНОГ”-ИЙГ МАНАЙ УЛС ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА
  • Share : 0
  • Уншсан : 12620
  • 5 сарын 16

Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн хавар залуучуудын санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр  “Global Money Week” буюу “ Дэлхийн мөнгөний долоо хоног”-ийг зохион байгуулдаг билээ.  Монголбанк  “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Цэцээ Гүн" Ротаракт болон "Улаанбаатар" Ротаракт клубтэй хамтран 2-р сарын 20-ний “Learn, Save, Earn” лекцийг зохион байгууллаа. Энэхүү лекцэд 200 гаруй залуучууд цугларан банкны хөгжил болон хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэгээ тэлэхийн зэрэгцээ Монгол Улсын "Эрдэнэсийн сан"-тай танилцсан юм.

Холбоотой зөвлөгөө